Deelnemer:

 • verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van een zwemdiploma, dan wel te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
 • verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol tijdens de activiteit/huurperiode.
 • verklaart niet langer dan 20 weken zwanger te zijn ten tijde van de de activiteit/huurperiode.
 • dient ouder te zijn dan 16 jaar. Onder de 16 jaar dient één van de ouders of een voogd mede te ondertekenen en/ of de deelnemer te begeleiden
 • neemt deel geheel op eigen risico.
 • respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels op en rond het water. 

 

Verhuur:

 • Xplore SUP zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
 • Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug.
 • Gebruik van een leash is verplicht.
 • Gebruik van een drijfvest kan onder bepaalde omstandigheden verplicht worden
 • Deelnemer huurt materiaal geheel op eigen risico.
 • Deelnemer huurt het SUP materiaal voor de afgesproken tijd. Bij te laat inleveren van het materiaal worden kosten in rekening gebracht.
  • 15 minuten te laat = €5,- per board
  • 30 minuten te laat = €10,- per board

 

Schade:

 • Deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA verzekering.
 • Indien er schade is aan het materiaal zal verhuurder kosten verhalen op deelnemer.
  1. Verloren/ kapotte vin €12,50
  2. Verloren/ kapotte peddel €40,-
  3. Kapotte SUP €450,-
 • Bij (im)materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij deelnemer.
 • Xplore SUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand of tijdens de activiteit/ huurperiode.

 

Overige voorwaarden:

 • Xplore SUP behoudt zich het recht om foto’s te maken en deze te mogen plaatsen op website en/ of Social media.
 • Xplore SUP zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken.